ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024

Điện thoại hỗ trợ: 02703 825 903
Zalo: 0914 792 380
 
1. Họ và tên:   Giới tính:   
2. Số CCCD/CMND:

3. Điện thoại:

Email: 
4. Ngành/chuyên ngành xét tuyển:
* Kỹ thuật xây dựng (Kỹ sư) (7580201)
* Kiến trúc (Kiến trúc sư) (7580101)
* Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Kỹ sư) (7580205)

* Kỹ thuật môi trường (Kỹ sư) (7520320)

* Kế toán (Cử nhân) (7340301)

* Công nghệ Thông tin (Kỹ sư) (7480103)

* Quản lý đô thị và công trình (Kỹ sư) (7580106)

5. Trường THPT đã/đang học:
  * Gợi ý: THPT Lưu Văn Liệt, Vĩnh Long
6. Trường THPT thuộc Tỉnh/Thành phố:
 7. Nộp kèm
 * Ảnh Học bạ (nếu có):