ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024

 
1. Họ và tên:   Giới tính:   
2. Số CCCD/CMND:

3. Điện thoại:

Email: 
4. Ngành xét tuyển:
5. Chọn Phương Thức:
6. Tổ hợp xét tuyển:
7. Trường THPT đã/đang học: