PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2021
(Phiếu sử dụng đăng ký xét tuyển theo học bạ THPT)
1. Trường đăng ký xét tuyển: Trường Đại học Xây dựng Miền Tây
2. Họ và tên:       Giới tính:  
 
3. Ngày sinh:     
4. Nơi sinh:           
5. CMND/Căn cước công dân:        Dân tộc:    
6. Hộ khẩu thường trú:      Mã tỉnh:   Mã huyện:
7. Địa chỉ liên lạc:              
8. Điện thoại liên lạc:       Email:    
9. Năm tốt nghiệp:         
10. Tên trường THPT(lớp 10):      Mã tỉnh/Mã trường: 
11. Tên trường THPT(lớp 11):      Mã tỉnh/Mã trường:    
12. Tên trường THPT(lớp 12):      Mã tỉnh/Mã trường:    
13. Khu vực: 
14. Đối tượng ưu tiên (nếu có):    
15. Ngành xét tuyển: 
                  
16. Điểm trung bình cả năm ba môn học bạ lớp 10,11,12:  
Chọn 1 trong các phương thức xét tuyển: Phương Thức 1 Phương Thức 2
Mã Tổ Hợp Môn Xét Tuyển Điểm TB Lớp 10 Điểm TB Lớp 11 Điểm TB Lớp 12
Học kỳ 1 Học kỳ 2
Môn 1:
Môn 2:
Môn 3:
 
               Tôi xin cam đoan những lời khai trong Phiếu đăng ký xét tuyển này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo các Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.