THÔNG TIN LIÊN HỆ
PHÒNG TƯ VẤN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TÂY
Số 20B, Phó Cơ Điều, phường 03, Tp. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
  - Phòng Tư vấn tuyển sinh: 02703 825 903
  - Email: tuyensinh@mtu.edu.vn
- Facebook: http://www.facebook.com/tuyensinh.mtu.edu.vn
Tổ công tác chuyên trách:
STT HỌ VÀ TÊN ĐIỆN THOẠI EMAIL
1 HUỲNH THỊ NGỌC THƠ 0988 897 176 huynhthingoctho@mtu.edu.vn
2 HÀ XUÂN THANH 0977 763 927 haxuanthanh@mtu.edu.vn
3 HUỲNH PHƯỚC MINH 0902 936 286 huynhphuocminh@mtu.edu.vn